• Last Call

    • Cover Last CallLast Call
    • The rise and fall of prohibition.

    Een briljant geschreven geschiedenis van een van de opmerkelijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De auteur was ooit de eerste public editor van de New York Times en later managing editor van Life Magazine. Hij heeft nog vier boeken geschreven waarvan The Great Fortune in 2004 een van de finalisten voor de Pulitzer Prize was.

    Het boek bestaat uit vier delen en een epiloog. Het eerste deel , The Struggle, beschrijft hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren dat een heel land ‘droog’ ging. De kiem daarvoor werd al rond 1840 gelegd. Zeer interessant om te lezen hoe diverse belangengroepen, die niet noodzakelijkerwijs dezelfde agenda hadden, de politiek zodanig wisten te beïnvloeden dat in januari 1919 de Prohibition wet, officieel de Volstead Act genoemd, werd aangenomen en een jaar later effectief werd. Okrent weet die wet historisch gezien te herleiden tot de Magna Carta. De Drooglegging werd in de grondwet verankerd, wat op zich al opzienbarend was.