Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
  • Cover Last CallLast Call
  • The rise and fall of prohibition.

Een briljant geschreven geschiedenis van een van de opmerkelijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De auteur was ooit de eerste public editor van de New York Times en later managing editor van Life Magazine. Hij heeft nog vier boeken geschreven waarvan The Great Fortune in 2004 een van de finalisten voor de Pulitzer Prize was.

Het boek bestaat uit vier delen en een epiloog. Het eerste deel , The Struggle, beschrijft hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren dat een heel land ‘droog’ ging. De kiem daarvoor werd al rond 1840 gelegd. Zeer interessant om te lezen hoe diverse belangengroepen, die niet noodzakelijkerwijs dezelfde agenda hadden, de politiek zodanig wisten te beïnvloeden dat in januari 1919 de Prohibition wet, officieel de Volstead Act genoemd, werd aangenomen en een jaar later effectief werd. Okrent weet die wet historisch gezien te herleiden tot de Magna Carta. De Drooglegging werd in de grondwet verankerd, wat op zich al opzienbarend was.

Deel twee, The Flood, beschrijft uitvoerig wat er gedurende de drooglegging allemaal wel en niet kon. Een zekere druiventeler in Californië wist een vermogen te verdienen door wijn te verhandelen aan de katholieke kerk, aangezien miswijn was toegestaan. De kerkleiders hadden fabuleuze wijnkelders in die tijd, volstrekt legaal, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling van de uitsluiting.

Hetzelfde gold voor whisky voor medicinale doeleinden, waar enkele heren ook fortuinen mee wisten te verdienen.

Ook de smokkelarij uit Canada en de Bahama’s wordt uitgebreid beschreven, waaruit blijkt dat Samuel Bronfman, die van Seagram’s, er heel veel geld aan heeft verdiend. Na de herroeping van de gewraakte wet, heeft hij de rest van zijn leven geprobeerd die smet van zijn blazoen te vegen, maar dat is hem nooit gelukt. Het moet ook een verschrikkelijke man zijn geweest in de omgang, niettegenstaande het feit dat hij ook een groot filantroop was.

In deel drie, The War of the Wet and the Dry, gaat Okrent dieper in op het feit dat gedurende de dertienjarige periode van de drooglegging, de “natte lobby” elke mogelijkheid aangreep om de grondwetswijziging aan te vechten, uiteraard op grond van het feit dat die wijziging in principe ongrondwettig was.

Het vierde en laatste deel, The Beginning of the End, the End and After is de sluitpost van dit vuistdikke boek en beschrijft in extenso hoe het “noble experiment” uiteindelijk via Repeal weer ongedaan werd gemaakt.

Aan het eind van het hoofdstuk gaat Okrent dieper in op de vermeende rol die Joe Kennedy, de vader van JFK, in de dranksmokkel zou hebben gespeeld. De auteur neemt wel erg veel tijd om hem te verdedigen en dat is het enige stuk in het boek waarvan ik de indruk kreeg dat Okrent een politieke agenda heeft. Voor de rest is het fabuleus objectief geschreven. Zowel de Republikeinen als de Democraten worden onpartijdig gepresenteerd.

In een van de bijlagen is de Amerikaanse grondwet in zijn geheel opgenomen met alle 27 amendementen tot nu toe.

Dit boek is niet alleen historisch van groot belang, maar was voor mij ook een groot genot om te lezen.

  • Auteur: Daniel Okrent
  • Uitgever: Scribner – 2010
  • Taal: Amerikaans-Engels
  • Uitvoering: Hardcover met stofomslag, 470 pagina’s
  • ISBN 978—0-7432-7702-0
  • Retailprijs: $ 30.--